برنامه های آینده

بازی سکه ای تایم جک پاتس : ۵۰۰۰ لاری


13-12-2019
20:00

زمان شروع بازی سکه ای Time Jackpots با مجموع جایزه ۵۰۰۰ لاری در روز های جمعه و شنبه از ساعت ۲۰ می باشد. مقدار و اندازه جک پاتس به شرح زیر است:

۱۰ x۱۰۰ لاری، حداقل شرط ۱ لاری؛

۴ٰ x۲۵۰ لاری، حداقل شرط ۲ لاری؛

۳ x۱۰۰۰ لاری، حداقل شرط ۵ لاری.

به عقب
تورهای بازی در تفلیس