بازی ها و شرط بندی ها

رولت آمریکایی

STRAIGHT UP

DOZEN

EVEN CHANCES

Min

Max

min

max

min

max

1

100

10

500

25

1000

5

200

25

1000

50

2000

بلک جک

BJ

BONUS 777

SUPER PAIR

Min

Max

Min

Max

Max P/O

Min

Max

Max P/O

10

500

5

10

10000

5

50

15000

25

1000

5

10

10000

5

50

15000

50

1500

5

10

10000

5

50

15000

تگزاس هولدِم

TEXAS HOLD'EM

BONUS AA+

Min

Max

Max P/O & Call

Min

Max

Max P/O

10

200

5000

2.5

Ante

2500

25

500

10000

5

Ante

5000

50

1000

15000

5

Ante

5000

تگزاس هولدِم نهایی

Min

Max

Max Payout

Min TRIPS

Max TRIPS

10

200

10000 + "Play" + "Ante"

5

25

10000 = "Straight Flush" for 200 Blind

Is not included in max P/O

50

500

25000 + "Play" + "Ante"

10

100

25000 = "Straight Flush" for 500 Blind

Is not included in max P/O

پوکر روسی و کارائیبی

RUSSIAN / CARRIBEAN

BONUS

Min

Max

Max P/O

Min

Max

Max P/O

10

No Limit

10000

5

25

50000

25

No Limit

20000

5

25

50000

50

No Limit

30000

5

25

50000

100

1000

40000

5

25

50000

پوکر سه کارت

THREE CARD POKER

PAIR PLUS BONUS

SIX CARD BONUS

Min

Max

Min

Max

Max P/O

Min

Max

Max P/O

10

200

10

200

10000

5

25

40000

25

500

25

500

20000

5

25

40000

50

500

50

500

20000

5

25

40000

پونتو بانکو

EZ PUNTO

DIFF. MAX

TIE 8:1

DRAGON 40:1

PANDA 25:1

Min

Max

All Tables 5 Box Layouts

Min

Max

Min

Max

Min

Max

50

2500

5000

25

600

25

100

25

100

تورهای بازی در تفلیس