سیاست کوکی ها

وب سایت shangrila.ge یا ابزارهای شخص ثالث آن از کوکی ها که در عملکرد آن ضرورت دارند، استفاده می کند.

این سایت فقط از کوکی های استاندارد CMS Made Simple ، Google Analytics و Yandex.Metrika استفاده می کند. کوکی ها فایل های کوچکی هستند که وب سایت هنگام بازدید از آن روی هارد دیسک شما وارد می کند. Google Analytics و Yandex.Metrika از اینها برای ردیابی بازدیدهای سایت ما و سفر شما به آن، بدون جمع آوری داده هایی که ممکن است شخصاً فرد را شناسایی نماید، استفاده می کند. شما ممکن است این ها را حذف و بلاک کنید. بسیاری از مرورگرها، از جمله Chrome، به شما اجازه می دهند کوکی های شخص ثالث را بلاک کنید. شما همچنین می توانید همه کوکی های موجود را از مرورگر خود پاک کنید. بنابر این با پیمایش در میان وب سایت ما، شما با کاربرد انواع کوکی های نامبرده ما موافقت می کنید.