کازینو شانگرلا
کازینو شانگرلا

کازینو شانگری لا ارائه می دهد: بازی های میزی و اسلات ماشین

رستوران شانگری لا
رستوران شانگری لا

رستوران با غذاهای گرجی و آسیایی

وی آی پی-کلوب
وی آی پی-کلوب

طبقه اختصاصی با ورودی مجزا برای بازیکنان وی آی پی

حداقل شرط

بازی

کمترین

رولت آمریکایی $1

بازی پوکر

$10
بلک جک $10
پانتو بانکو $50
اسلات 1 Tetri*
رولت الکترونیکی  10 Tetri*

 

* 1 GEL = 100 Tetri, $1 = 2.4 GEL

برنامه های آینده