کازینو شانگرلا
کازینو شانگرلا

کازینو شانگری لا ارائه می دهد: بازی های میزی و اسلات ماشین

رستوران شانگری لا
رستوران شانگری لا

رستوران با غذاهای گرجی و آسیایی

وی آی پی-کلوب
وی آی پی-کلوب

طبقه اختصاصی با ورودی مجزا برای بازیکنان وی آی پی

اخبار

کازینو شانگریلا هدایای قرعه کشی لاتاری رو افزایش داد

افزایش قیمت جوایز قرعه کشی لاتاری کازینو شانگریلا به شرح زیر می باشد:

لاتاری هفتگی برای بازی های رومیزی : 35000 لاری
لاتاری ماهیانه برای بازی های رومیزی : 100000 لاری
لاتاری چهارماهه برای بازی های رومیزی : 150000 لاری
لاتاری ماهیانه برای اسلات پلیر : 12000 لاری

نحوه تهیه بلیط بخت آزمایی همانند قبل می باشد . بلیط های کوچک برای هر برد و باخت بازی های روی میز 250 لاری و بلیط های بزرگ برای هر برد و باخت بازی های روی میز مبلغ 2500 لاری می باشد . بلیط بخت آزمائی برای هر برد و باخت بازی اسلات 50 دلار می باشد.

هر چه بیشتر با شانگریلا بازی کنید ، شانس بیشتری برای برد در بخت آزمایی خواهید داشت ! کلیه جوایز تضمین شده می باشد و حضور شما در حین قرعه کشی الزامی است .

بخت آزمایی هفتگی هر هفته برگزار می شود ، در حالی که بخت آزمایی ماهیانه شنبه آخر هر ماه برگزار می شود .

بخت آزمایی چهارماهه بعدی در تاریخ 23 ژوئن ،2018 می باشد.

برنامه های آینده