کازینو شانگرلا
کازینو شانگرلا

کازینو شانگری لا ارائه می دهد: بازی های میزی و اسلات ماشین

رستوران شانگری لا
رستوران شانگری لا

رستوران با غذاهای گرجی و آسیایی

وی آی پی-کلوب
وی آی پی-کلوب

طبقه اختصاصی با ورودی مجزا برای بازیکنان وی آی پی

اخبار

هر هفته گارانتی 20000 لاری جک پات تایم بر اسلات

جک پات هر دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، جمعه ، شنبه و یک شنبه از ساعت 10 شب شروع می شود .کازینو شانگریلا نیو تایم جک پات با تضمین کشیدن 20000 لاری هفتگی را معرفی می کند.

هر یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه و چهارشنبه شما شانس بردن بیش از 2500 لاری در تایم جک پات را دارید : 10x200 GEL (min. bet 2 GEL),
10x50 GEL (min. bet 50 Tetri).

هر جمعه و شنبه 5000 لاری در تایم جک پات :
جک پات : 5x500 GEL (min. bet 5 GEL),
10x200 GEL(min. bet 2 GEL),
10x50 GEL (min. bet 50 Tetri).
کلیه جک پات ها از ساعت 8 شب آغاز می شود.

برنامه های آینده