کازینو شانگرلا
کازینو شانگرلا

کازینو شانگری لا ارائه می دهد: بازی های میزی و اسلات ماشین

رستوران شانگری لا
رستوران شانگری لا

رستوران با غذاهای گرجی و آسیایی

وی آی پی-کلوب
وی آی پی-کلوب

طبقه اختصاصی با ورودی مجزا برای بازیکنان وی آی پی

اخبار

بیش از 200000$ جک پات در پوکر برنده شوید

پوکر جک پات جدیدی در کازینو شانگریلای تفلیس معرفی شده است . بزرگترین جک پات بر سه کارت پوکر به میزان 200000$ و بر پوکر روس و کارائیب به میزان 100000$ است . جک پات را می توان فقط با شرط یک جایزه 5 دلاری و با ترکیب زیر برد :
دایموند 9-10-J-Q-K-A سه کارت پوکر :
10-J-Q-K-A پوکر روس و کارائیب : با هر توالی

برنامه های آینده