شانگری لا به حمایت از “باکوریانی-۲۰۲۳” ادامه می دهد

در تاریخ ۲۵ اپریل ماه برای اولین بار در گرجستان مسابقات تیراندازی با کمان قهرمانی زوجین – “باکوریانی-۲۰۲۳” برگزار شد. ذینفعان ساکن در مناطق مختلف گرجستان در این مسابقات شرکت کردند. هر جفت را یک زن معلول و یک جانباز، قطع عضو، کم بینا، کم شنوایی و مجروح نخاعی نمایندگی می کردند. مسابقات قهرمانی در… Continue reading شانگری لا به حمایت از “باکوریانی-۲۰۲۳” ادامه می دهد