თბილისისგეიმინგ ფესტივალიდან

ცოცხალი კაზინოს ნავიგაცია საქართველოში: შეხედულებები თბილისის გეიმინგ ფესტივალიდან
თბილისის გეიმინგ ფესტივალმა, რომელიც გაიმართა 2023 წლის 15 და 16 სექტემბერს, შეკრიბა ინდუსტრიის ექსპერტები და კაზინოს ოპერატორები, რათა განეხილათ საქართველოში ცოცხალი კაზინოების მუდმივად განვითარებადი სფერო. დისკუსიებს შორის ყურადღება გაამახვილდა თემაზე: „ცოცხალი კაზინოს ოპერატორები საქართველოში – მზარდი ბაზრის შესაძლებლობები და გამოწვევები“. ჯონ ჰარაკმა, VIP და მოთამაშეების განვითარების დირექტორმა, Storm International-ის აღმასრულებელი საბჭოს წევრმა – ინდუსტრიის გამოჩენილმა ფიგურამ, გამოთქვა ღირებული შეხედულებები რამდენიმე საკვანძო თემაზე.

ადაპტირება პოსტპანდემიურ ტენდენციებთან და შესაძლებლობებთან, გამოწვევები საქართველოში მზარდი ბაზრის ფარგლებში
ჯონმა თბილისში ბაზრის ტენდენციების განხილვით დაიწყო და აღნიშნა, რომ კაზინოს ინდუსტრია თანდათან აღდგა პანდემიით გამოწვეული წნეხისგან. მიუხედავად იმისა, რომ თბილისი და ბათუმი განსხვავებულ ბაზრებს წარმოადგენენ, მან ხაზი გაუსვა თბილისის მომგებიანობას, როგორც დედაქალაქს, რომელიც სთავაზობს სხვადასხვა თვალსაჩინოებას მოთამაშეებსა და მათ ოჯახებს. იმის გამო, რომ მოთამაშეთა უმეტესობა უცხოელია, თბილისისათვის ზაფხული კვლავ აქტიური იყო და გააქარწყლა სადარდებელი სეზონური ცვალებადობის შესახებ.
რაც შეეხება საქართველოში კაზინოს ბიზნესის მდგომარეობას, ჯონ ჰარაკმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ბიზნესი არა განვითარების ფაზაში მყოფი, არამედ სრულად განვითარებული ინდუსტრიაა. ახალი კაზინოები მუდმივად ჩნდებიან ბაზარზე, თუმცა ეს უკვე განვითარებულ სექტორში ხდება. მან აღნიშნა მომსახურების მაღალი სტანდარტების შენარჩუნების და მომხმარებელთა მოთხოვნილებებთან ადაპტირების მნიშვნელობა, რათა ბიზნესი წარმატებულად გაიზარდოს ამ კონკურენტულ გარემოში.

ნავიგაცია აკრძალულ რეკლამაში
საქართველოში ცოცხალი კაზინოების წინაშე მდგარი მთავარი გამოწვევა არის რეკლამის აკრძალვა, რომლის მიზანია ადგილობრივი ბაზრის დაცვა. თუმცა, ჯონმა განმარტა, რომ მათი სტუმრების 90%-ზე მეტი უცხოელია და მიზანი ქართველი მოთამაშეების მოზიდვა არ არის. სარეკლამო შეზღუდვები, პირველ რიგში, გავლენას ახდენს ონლაინ კაზინოებზე, რაც გამოწვევას უქმნის ცოცხალი კაზინოს ოპერატორებს. მიუხედავად ამ გამოწვევებისა, ჯონმა ხაზი გაუსვა რეკლამის აუცილებლობას მომხმარებელთა სტაბილური ნაკადის უზრუნველსაყოფად.

თანაარსებობა და თანამშრომლობა
„ბათუმში ჩასული ყველა მოთამაშე უკვე ისედაც განებივრებულია. მათი უმეტესობა ნამყოფია კვიპროსში, სადაც ძალიან ცოტა სამთავრობო რეგულაციაა. ზოგადად, ბათუმს ჰყავს შესანიშნავი ოპერატორები მაღალი დონის სერვისით. მათ ესმით, რა უნდა გააკეთონ იმისათვის, რომ დარწმუნდნენ, რომ ბიზნესი უსაფრთხოდაა. ისინი იცავენ და ზრუნავენ თავიანთ მომხმარებელს.”- ჯონმა ხაზი გაუსვა უნიკალურ დინამიურობასა და თანამშრომლურ სულისკვეთებას საქართველოში კაზინოს ოპერატორებს შორის.
კვალიფიციური სამუშაო ძალის შენარჩუნება
პერსონალის შენარჩუნების საკითხთან დაკავშირებით, ჯონმა აღნიშნა, რომ კაზინოს ბიზნესი, როგორც წესი, უპირატესობას ანიჭებს ახალგაზრდა პირებს. თბილისში, სადაც არის დამკვიდრებული კაზინო, პერსონალის მოზიდვა და შენარჩუნება გარკვეულწილად ადვილია. შანგრი ლა-ში, მაგალითად, არის ტრენინგ-სკოლები ახალგაზრდა ნიჭის განვითარების მიზნით, რომლებიც ახალბედებს სთავაზობს კარიერული წინსვლის მრავალ შესაძლებლობას.. ყურადღება გამახვილებულია არა მხოლოდ ფულად სტიმულზე, არამედ პერსპექტიული მომავლისკენ მიმავალ გზაზე. ეს მიდგომა ხელს უწყობს პერსონალის ბრუნვის გამოწვევების შემცირებას.

მთავრობისა და ინდუსტრიის მხარდაჭერა
ჯონმა ყურადღება გაამახვილა მთავრობასა და კაზინოს ინდუსტრიას შორის თანამშრომლობის მნიშვნელობას. კაზინოები აქტიურად უჭერდნენ მხარს მთავრობის ინიციატივებს, რადგან აცნობიერებენ აყვავებული ტურიზმისა და გართობის სექტორის ორმხრივ სარგებელს. ეს თანამშრომლობის სულისკვეთება განსაკუთრებით გადამწყვეტი იყო პანდემიის დროს, რაც ხაზს უსვამს ორივე მხარის გადაჯაჭვულ ინტერესებს.
საბოლოო ჯამში, დისკუსიამ ნათელი მოჰფინა საქართველოში ცოცხალი კაზინოების ფუნქციონირების სირთულეებს. მიუხედავად ისეთი გამოწვევებისა, როგორიცაა სარეკლამო შეზღუდვები და პერსონალის შენარჩუნება, ინდუსტრია აგრძელებს ზრდას და ადაპტაციას. ოპერატორების ჰარმონიული თანაარსებობა და მათი მხარდაჭერა სამთავრობო ინიციატივებისადმი, კარგის ბენეფიტურია საქართველოში კაზინოს ინდუსტრიის მომავლისთვის.