ამერიკული რულეტი

STRAIGHT UP

DOZEN

EVEN CHANCES

Min

Max

Min

Max

Min

Max

1

100

10

500

25

1000

5

200

25

1000

50

2000

ბლექჯეკი

BJ

BONUS 777

SUPER PAIR

Min

Max

Min

Max

Max P/O

Min

Max

Max P/O

15

500

5

10

10000

5

50

15000

25

1000

5

10

10000

5

50

15000

50

1500

5

10

10000

5

50

15000

ტექასური ჰოლდემი

TEXAS HOLD’EM

BONUS AA+

Min

Max

Max P/O & Call

Min

Max

Max P/O

15

200

5000

2.5

Ante

2500

25

500

10000

5

Ante

5000

50

1000

15000

5

Ante

5000

ტექასური ჰოლდემი ულტიმატი

Min

Max

Max Payout

Min TRIPS

Max TRIPS

15

200

10000 + “Play” + “Ante”

5

25

10000 = “Straight Flush” for 200 Blind

Is not included in max P/O

50

500

25000 + “Play” + “Ante”

10

100

25000 = “Straight Flush” for 500 Blind

Is not included in max P/O

რუსული და კარიბული პოკერი

RUSSIAN / CARRIBEAN

BONUS

Min

Max

Max P/O

Min

Max

Max P/O

15

10000

10000

5

25

50000

25

10000

20000

5

25

50000

50

10000

30000

5

25

50000

100

1000

40000

5

25

50000

პუნტო ბანკო

EZ PUNTODIFF. MAXTIE 8:1DRAGON 40:1PANDA 25:1
MinMaxAll Tables 5 Box LayoutsMinMaxMinMaxMinMax
5025005000256002510025100