کازینو شانگرلا
کازینو شانگرلا

کازینو شانگری لا ارائه می دهد: بازی های میزی و اسلات ماشین

رستوران شانگری لا
رستوران شانگری لا

رستوران با غذاهای گرجی و آسیایی

وی آی پی-کلوب
وی آی پی-کلوب

طبقه اختصاصی با ورودی مجزا برای بازیکنان وی آی پی

اطلاعات تماس

تفلیس، گرجستان 0105

Erekle II, 2, Sololaki (در نزدیکی پل صلح)

 
Tel.:
 +995 32 220 07 01
E-mail: Info@ShangriLa.ge