کازینو شانگرلا
کازینو شانگرلا

کازینو شانگری لا ارائه می دهد: بازی های میزی و اسلات ماشین

رستوران شانگری لا
رستوران شانگری لا

رستوران با غذاهای گرجی و آسیایی

وی آی پی-کلوب
وی آی پی-کلوب

طبقه اختصاصی با ورودی مجزا برای بازیکنان وی آی پی

وی آی پی-کلوب

سالن خصوصی با ورودی مجزا برای بازیکنان ویژه به همراه  اتاق منحصر به فرد برای بازی شخصی با بالاترین بت(شرط).رومیزی مخمل نورملایم موسیقی لذت بخش فضای راحت و بهترین خدمات.برای بازیکنان ای سالن بالاترین سیستم امنیتی و حفظ حریم خصوصی ارایه می شود.

برنامه های آینده