کازینو شانگرلا
کازینو شانگرلا

کازینو شانگری لا ارائه می دهد: بازی های میزی و اسلات ماشین

رستوران شانگری لا
رستوران شانگری لا

رستوران با غذاهای گرجی و آسیایی

وی آی پی-کلوب
وی آی پی-کلوب

طبقه اختصاصی با ورودی مجزا برای بازیکنان وی آی پی

بازی مسئولانه

شانگری لای تفلیس با مدیریت شرکت بین المللی استرم ، مسئول اپراتور بازی با واقف به همه خطرات بالقوه از قمار است.

قمار سبک خاصی از ریسک کردن است که هیجان انگیز و سرگرم کننده است.برای بیشتر افرادی که از قمار کردن در کازینو لذت می برند یک تجربه سرگرم کننده است.اما اقلیتی از مردم هستند که قادر به کنترل کرد ن شور و شوق خود نیستند و خود را در معرض خطر معتاد شدن به هر چیزی از جمله بازی قرار می دهند.

مشکل قمار باز ادامه پیدا خواهد کرد چه برنده باشد چه بازنده.قماری که درتمام طول زندگی می تواند موجب رنج کشیدن از چیزهای دیگر مثل زندگی خانوادگی کار و غیره شود.